Giá nạp gas điều hòa 18000btu R410A

11.000VNĐ

Đơn vị tính : 1 PSI
Nạp mới toàn bộ điều hòa 12000BTU : 110 ~ 130 PSI
Loại gas : R410A ( Mỹ )
Lưu ý : cần kiểm tra nguyên nhân thiếu gas, hết gas và sửa chữa trước khi nạp bổ sung, nạp mới.

Hotline Công ty TNHH Mai Nga