Dây cáp điện | Dịch vụ kỹ thuật Thái Nguyên

Showing all 26 results

-15%

Dây cáp điện Cadisun - lõi đồng

Dây điện Cadisun VCSF Cu/PVC 1×0.5mm2 – 300/500v

1.800 VNĐ 1.530 VNĐ
-15%

Dây cáp điện Cadisun - lõi đồng

Dây điện Cadisun VCSF Cu/PVC 1×0.75mm2 – 300/500v

2.600 VNĐ 2.200 VNĐ
-16%

Dây cáp điện Cadisun - lõi đồng

Dây điện Cadisun VCSF Cu/PVC 1×1.0mm2 – 300/500v

3.200 VNĐ 2.700 VNĐ
-16%

Dây cáp điện Cadisun - lõi đồng

Dây điện Cadisun VCSF Cu/PVC 1×1.5mm2 – 450/750v

4.530 VNĐ 3.800 VNĐ
-16%

Dây cáp điện Cadisun - lõi đồng

Dây điện Cadisun VCSF Cu/PVC 1×2.5mm2 – 450/750v

7.400 VNĐ 6.200 VNĐ
-17%

Dây cáp điện Cadisun - lõi đồng

Dây điện Cadisun VCSF Cu/PVC 1×4.0mm2 – 450/750v

11.600 VNĐ 9.630 VNĐ
-17%

Dây cáp điện Cadisun - lõi đồng

Dây điện Cadisun VCSF Cu/PVC 1×6.0mm2 – 450/750v

17.500 VNĐ 14.530 VNĐ
-17%

Dây cáp điện Cadisun - lõi đồng

Dây điện Cadisun VCTFK Cu/PVC/PVC 2×0.75mm2 – 300/500V

6.040 VNĐ 5.020 VNĐ
-17%

Dây cáp điện Cadisun - lõi đồng

Dây điện Cadisun VCTFK Cu/PVC/PVC 2×1.0mm2 – 300/500V

7.400 VNĐ 6.150 VNĐ
-18%

Dây cáp điện Cadisun - lõi đồng

Dây điện Cadisun VCTFK Cu/PVC/PVC 2×1.5mm2 – 300/500V

10.170 VNĐ 8.340 VNĐ
-18%

Dây cáp điện Cadisun - lõi đồng

Dây điện Cadisun VCTFK Cu/PVC/PVC 2×2.5mm2 – 300/500V

16.340 VNĐ 13.400 VNĐ
-19%

Dây cáp điện Cadisun - lõi đồng

Dây điện Cadisun VCTFK Cu/PVC/PVC 2×4.0mm2 – 300/500V

25.300 VNĐ 20.500 VNĐ
-19%

Dây cáp điện Cadisun - lõi đồng

Dây điện Cadisun VCTFK Cu/PVC/PVC 2×6.0mm2 – 300/500V

38.000 VNĐ 30.780 VNĐ
-15%

Dây cáp điện Sino - lõi đồng

Dây điện Sino Cu/PVC 1×0.5mm2 – 300/500V

1.800 VNĐ 1.530 VNĐ
-15%

Dây cáp điện Sino - lõi đồng

Dây điện Sino Cu/PVC 1×0.75mm2 – 300/500V

2.500 VNĐ 2.125 VNĐ
-16%

Dây cáp điện Sino - lõi đồng

Dây điện Sino Cu/PVC 1×1.0mm2 – 300/500V

3.200 VNĐ 2.700 VNĐ
-16%

Dây cáp điện Sino - lõi đồng

Dây điện Sino Cu/PVC 1×1.5mm2 – 450/750V

4.500 VNĐ 3.780 VNĐ
-17%

Dây cáp điện Sino - lõi đồng

Dây điện Sino Cu/PVC 1×2.5mm2 – 450/750V

7.300 VNĐ 6.050 VNĐ
-18%

Dây cáp điện Sino - lõi đồng

Dây điện Sino Cu/PVC 1x4mm2 – 450/750V

11.400 VNĐ 9.350 VNĐ
-18%

Dây cáp điện Sino - lõi đồng

Dây điện Sino Cu/PVC 1x6mm2 – 450/750V

17.200 VNĐ 14.100 VNĐ
-17%

Dây cáp điện Sino - lõi đồng

Dây điện Sino Cu/PVC/PVC 2×0.75mm2 – 300/500V

5.800 VNĐ 4.820 VNĐ
-18%

Dây cáp điện Sino - lõi đồng

Dây điện Sino Cu/PVC/PVC 2×1.0mm2 – 300/500V

7.200 VNĐ 5.900 VNĐ
-18%

Dây cáp điện Sino - lõi đồng

Dây điện Sino Cu/PVC/PVC 2×1.5mm2 – 300/500V

9.800 VNĐ 8.030 VNĐ
-19%

Dây cáp điện Sino - lõi đồng

Dây điện Sino Cu/PVC/PVC 2×2.5mm2 – 300/500V

16.000 VNĐ 13.000 VNĐ
-20%

Dây cáp điện Sino - lõi đồng

Dây điện Sino Cu/PVC/PVC 2×4.0mm2 – 300/500V

24.800 VNĐ 19.800 VNĐ
-20%

Dây cáp điện Sino - lõi đồng

Dây điện Sino Cu/PVC/PVC 2×6.0mm2 – 300/500V

37.400 VNĐ 29.900 VNĐ
Call Now Button