Giá nạp gas Điều hòa 9000btu R22

5.500VNĐ

Đơn vị tính : 1 PSI
Nạp mới toàn bộ điều hòa 9000BTU : 60 ~ 70 PSI
Loại gas : R22 ( Ấn Độ )
Lưu ý : cần kiểm tra nguyên nhân thiếu gas, hết gas và sửa chữa trước khi nạp bổ sung, nạp mới.

Hotline Công ty TNHH Mai Nga