Giá nạp gas điều hòa 18000btu R32

11.000VNĐ

Đơn vị tính : 1 PSI
Nạp mới toàn bộ điều hòa 12000BTU : 150 ~ 200 PSI
Loại gas : R32 ( Nhật )
Lưu ý : cần kiểm tra nguyên nhân thiếu gas, hết gas và sửa chữa trước khi nạp bổ sung, nạp mới.

Hotline Công ty TNHH Mai Nga