thay dây cấp nước bình nước nóng tại nhà

75.000VNĐ

Đơn giá chưa bao gồm VAT 10%

(Bao gồm nhân công thay thế 25.000đ + 50.000đ tiền vật tư)

Lưu ý: chưa bao gồm chi phí kiểm tra sự cố bình nước nóng

Hotline Công ty TNHH Mai Nga