thay thanh magie (thanh khử cặn) bình nước nóng tại nhà

80.000VNĐ

Đơn giá chưa bao gồm VAT 10%

(Bao gồm nhân công thay thế 25.000đ + 55.000đ tiền vật tư)

Lưu ý: chưa bao gồm chi phí kiểm tra sự cố bình nước nóng

Hotline Công ty TNHH Mai Nga