Sửa mã lỗi điều hòa Samsung

Điều hòa Samsung là một trong những dòng điều hòa thông dụng nhất hiện nay trên thị trường. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, điều hòa Samsung có thể gặp phải một số lỗi về kỹ thuật. Các bạn muốn tìm hiểu nguyên nhân để cách khắc phục, sửa chữa mã lỗi điều hòa Samsung. Dịch vụ kỹ thuật Thái Nguyên chuyên sửa mã lỗi điều hòa Samsung tại Thái Nguyên (Sông Công, Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên) sẽ giúp bạn giải quyết.

Mã lỗi điều hòa Samsung. Cách khắc phục, sửa chữa điều hòa Samsung tại Thái Nguyên (Sông Công, Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên)

Dịch vụ kỹ thuật Thái Nguyên chuyên sửa mã lỗi điều hòa Samsung tại Thái Nguyên (Sông Công, Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên) | Hotline: 1900989926
Dịch vụ kỹ thuật Thái Nguyên chuyên sửa mã lỗi điều hòa Samsung tại Thái Nguyên (Sông Công, Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên) | Hotline: 1900989926

Mã lỗi của điều hòa Samsung thường. Cách khắc phục, sửa chữa điều hòa Samsung tại Thái Nguyên (Sông Công, Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên)

Điều hòa Samsung thường hiện mã lỗi E1 và Er – E1  :

Điều hòa Samsung đang bị lỗi cảm biến nhiệt độ phòng

Cách khắc phục, sửa chữa mã lỗi E1 và Er-E1 điều hòa Samsung tại Thái Nguyên (Sông Công, Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên)

Kiểm tra dàn lạnh điều hòa xem ống nhiệt có bị lỗi không. Sửa chữa hoặc thay thế nếu cần thiết

Điều hòa Samsung thường hiện mã lỗi E2 , Er – E5 và Er – 05

Điều hòa Samsung đang bị lỗi cảm biến nhiệt độ của dàn lạnh

Cách khắc phục, sửa chữa điều hòa Samsung hiện lỗi E2, Er-E5 và Er-05 tại Thái Nguyên (Sông Công, Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên)

Kiểm tra cảm biến của dàn lạnh điều hòa, sửa chữa và thay thế nếu cần

Điều hòa Samsung thường hiện mã lỗi E3 và E3 – 01:

Điều hòa bị lỗi động cơ quạt dàn lạnh hay sung tín hiệu quạt

Cách khắc phục điều hòa Samsung hiện lỗi E3 và E3-01 tại Thái Nguyên

Kiểm tra lại động cơ quạt dàn lạnh của điều hòa. Sửa chữa hoặc thay thế nếu cần thiết

Điều hòa Samsung thường hiện mã lỗi E6 và Er – 06 :

Điều hòa bị lỗi board mạch điều khiển

Cách khắc phục, sửa chữa điều hòa Samsung hiện mã lỗi E6 và Er-06

Kiểm tra EPROM của điều hòa xem có lỗi không, nếu cần thiết thay thế PCB

Điều hòa Samsung thường hiện mã lỗi Er-01:

Điều hòa bị lỗi tín hiệu dàn nóng và dàn lạnh

Cách khắc phục, sửa chữa mã lỗi Er-01 điều hòa Samsung tại Thái Nguyên

Kiểm tra đường dây kết nối giữa dàn nóng và dàn lạnh điều hòa

Kiểm tra nguồn của dàn nóng, dàn lạnh điều hòa

Điều hòa Samsung thường hiện mã lỗi Er – 11:

Điều hòa lỗi do tăng dòng bất thường

Cách khắc phục, sửa chữa điều hòa Samsung lỗi Er-11 tại Thái Nguyên

Kiểm tra hoạt động của máy xem có bất thường không

Điều hòa Samsung thường hiện mã lỗi Er – 12 và Er – 13 :

Điều hòa lỗi gia tăng nhiệt độ

Cách khắc phục lỗi Er-12 và Er-13 điều hòa Samsung tại Thái Nguyên

Kiểm tra điều chỉnh nhiệt độ đảm bảo không tăng nhiệt độ dàn lạnh quá đột ngột.

Điều hòa Samsung thường hiện mã lỗi Er – 14

Điều hòa lỗi main board biến tần

Cách khắc phục, sửa chữa điều hòa Samsung lỗi Er-14

Main board biến tần lỗi trong quá trình hoạt động, khởi động lại điều hòa. Nếu vẫn không được tiến hành sửa chữa, thay thế

Điều hòa Samsung thường hiện mã lỗi Er – 15

Điều hòa lỗi hệ thống giải nhiệt dàn nóng , có thể quá nhiệt của quạt dàn nóng

Cách khắc phục, sửa chữa điều hòa Samsung lỗi Er-15 tại Thái Nguyên

Kiểm tra xem quạt dàn nóng điều hòa có hoạt động tốt không, điều chỉnh nhiệt độ dàn nóng phù hợp.

Điều hòa Samsung thường hiện lỗi Er – 10

Điều hòa lỗi máy nén , board điều khiển

Cách khắc phục, sửa chữa điều Samsung lỗi Er-10 tại Thái Nguyên

Kiểm tra điện áp có cung cấp đúng không, kiểm tra máy nén điều hòa Samsung có hoạt động không.

Điều hòa Samsung thường hiện lỗi Er – E6

Điều hòa lỗi cảm biến nhiệt độ

Cách khắc phục, sửa chữa điều hòa Samsung lỗi Er – E6 tại Thái Nguyên

Kiểm tra cảm biến nhiệt độ của điều hòa, thay thế nếu cần thiết

Điều hòa Samsung thường hiện lỗi Er – 31

Điều hòa lỗi cảm biến nhiệt độ ngoài trời

Cách khắc phục, sửa chữa điều hòa Samsung lỗi Er-31 tại Thái Nguyên

Kiểm tra cảm biến nhiệt độ của điều hòa, thay thế nếu cần thiết

Điều hòa Samsung thường hiện mã lỗi Er – 32 , Er – 33

Điều hòa lỗi sensol cảm biến nhiệt độ gió xả

Cách khắc phục, sửa chữa điều hòa Samsung lỗi Er-32, Er-33 tại Thái Nguyên

Kiểm tra cảm biến nhiệt độ gió xả và gió hồi của điều hòa

Điều hòa Samsung thường hiện lỗi Er – 36 , Er – 37

Điều hòa lỗi cảm biến tản nhiệt của main board

Cách khắc phục, sửa chữa điều hòa Samsung lỗi Er-36, Er-37 tại Thái Nguyên (Sông Công, Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên)

Kiểm tra tản biến nhiệt PCB của điều hòa Samsung có bị lỗi không. Nếu có nên thay thế.

Điều hòa Samsung thường hiện mã lỗi Er – 38

Điều hòa lỗi điện áp cảm biến

Cách khắc phục điều hòa Samsung lỗi Er-38 tại Thái Nguyên (Sông Công, Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên)

Kiểm tra, sửa chữa hệ thống cảm biến nhiệt độ của điều hòa Samsung, thay thế nếu cần thiết

Các mã lỗi của điều hòa Samsung Inverter. Cách khắc phục, sửa chữa điều hòa Samsung tại Thái Nguyên (Sông Công, Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên)

Điều hòa Samsung Inverter hiện mã lỗi E1 01

Điều hòa lỗi dàn lạnh không có tín hiệu

Cách khắc phục điều hòa Samsung Inverter lỗi E1 01 tại Thái Nguyên (Sông Công, Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên)

Kiểm tra, sửa chữa kết nối dây của điều hòa

Điều hòa Samsung inverter hiện mã lỗi E1 02 , E2 02

Điều hòa lỗi dàn nóng không có tín hiệu

Cách khắc phục lỗi E1 02, E2 02 điều hòa Samsung Inverter tại Thái Nguyên (Sông Công, Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên)

Kiểm tra lại địa chỉ kết nối của điều hòa

Điều hòa Samsung Inverter hiện lỗi E1 21

Điều hòa lỗi cảm biến nhiệt độ phòng

Cách khắc phục lỗi E1 21 điều hòa Samsung Inverter tại Thái Nguyên

Kiểm tra cảm biến điều hòa, sửa chữa và thay thế nếu cần thiết

Điều hòa Samsung Inverter hiện mã lỗi E1 22 , E1 23 , E1 28

Điều hòa lỗi Indoor đơn vị cảm biến – thiết bị bốc hơi ống do lỗi cảm biến

Cách khắc phục, sửa chữa điều hòa Samsung Inverter lỗi E1 22, E1 23, E1 28 tại Thái Nguyên

Kiểm tra cảm biến điều hòa, sửa chữa và thay thế nếu cần thiết

Điều hòa Samsung Inverter hiện mã lỗi E1 30

Điều hòa lỗi cảm biến thiếu gas

Cách khắc phục, sửa chữa điều hòa Samsung Inverter lỗi E1 30 tại Thái Nguyên

Bạn nên liên hệ với thợ sửa chữa điều hòa Samsung uy tín. Đến kiểm tra và nạp gas bổ sung cho điều hòa.

Điều hòa Samsung Inverter hiện mã lỗi E1 54

Điều hòa lỗi quạt , tín hiệu quạt dàn lạnh

Cách khắc phục, sửa chữa điều hòa Samsung Inverter lỗi E1 54 tại Thái Nguyên (Sông Công, Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên)

Kiểm tra quạt dàn lạnh điều hòa và sửa chữa

Điều hòa Samsung Inverter hiện lỗi E1 61

Điều hòa lỗi đồng bộ dàn lạnh và dàn nóng

Cách khắc phục lỗi điều hòa Samsung Inverter lỗi E1 61 tại Thái Nguyên

Kiểm tra dàn nóng, dàn lạnh của điều hòa

Điều hòa Samsung Inverter hiện mã lỗi E1 62

Điều hòa lỗi bo mạch chủ

Cách khắc phục lỗi điều hòa Samsung Inverter lỗi E1 62 tại Thái Nguyên

Kiểm tra bo mạch của điều hòa, sửa chữa, thay thế nếu cần thiết.

Điều hòa Samsung Inverter hiện lỗi E1 85

Lỗi đường cáp động lực hoặc tín hiệu

Điều hòa Samsung Inverter hiện lỗi E2 01

Điều hòa lỗi dàn lạnh không phù hợp

Cách khắc phục, sửa chữa điều hòa Samsung tại Thái Nguyên (Sông Công, Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên)

Kiểm tra dàn lạnh điều hòa

Điều hòa Samsung Inverter hiện lỗi E2 59

Điều hòa lỗi dàn nóng

Cách khắc phục lỗi điều hòa Samsung Inverter lỗi E2 59 tại Thái Nguyên

Kiểm tra, sửa chữa dàn nóng điều hòa.

Bảo dưỡng, vệ sinh dàn nóng điều hòa.

Điều hòa Samsung Inverter hiện lỗi E3 20

Điều hòa lỗi cảm biến nhiệt block

Cách khắc phục lỗi E3 20 điều hòa Samsung Inverter tại Thái Nguyên

Tiến hành kiểm tra Block điều hòa, sửa chữa và thay thế nếu cần thiết

Điều hòa Samsung Inverter hiện lỗi E4 71

Điều hòa lỗi bo mạch máy lạnh chủ

Điều hòa Samsung Inverter hiện mã lỗi E4 72

AC dòng lỗi zero-qua mạch phát hiện

Cách khắc phục, sửa chữa điều hòa Samsung Inverter hiện lỗi E4 72 tại Thái Nguyên (Sông Công, Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên)

Kiểm tra nguồn điện của điều hòa

Điều hòa Samsung Inverter hiện mã lỗi E5 54

Điều hòa bị lỗi môi chất lạnh (tự chẩn đoán)

Cách khắc phục, sửa chữa điều hòa Samsung tại Thái Nguyên (Sông Công, Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên)

Kiểm tra tính chất môi chất làm lạnh của điều hòa

Đánh giá chung về điều hòa Samsung

Điều hòa Samsung là thương hiệu nổi tiếng của tập đoàn Samsung – tập đoàn quốc tế của Hàn Quốc. Những dòng máy điều hòa Samsung nhận được sự quan tâm khá nhiều từ người tiêu dùng. So với các dòng điều hòa khác trên thị trường. Điều hòa Samsung được biết đến với một số ưu điểm nổi bật.

Ưu điểm của điều hòa Samsung

 • Điều hòa Samsung có thiết kế đẹp mắt
 • Điều hòa samsung với khả năng làm lạnh vượt trội
 • Điều hòa Samsung làm sạch không khí tuyệt vời
 • Điều hòa Samsung giúp tiết kiệm điện năng
 • Điều hòa Samsung có nhiều model với nhiều mức công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng.
 • Dàn nóng của điều hòa có chức năng chống muối biển ăn mòn toàn phần

Nhược điểm của điều hòa Samsung

 • Điều hòa Samsung ồn khi vận hành
 • Độ bền của điều hòa không được cao

Đánh giá mức giá của điều hòa Samsung

So với nhiều dòng điều hòa máy lạnh trên thị trường khác có cùng công suất cũng như chủng loại. Điều hòa Samsung được đánh giá là có mức giá rẻ. Mức giá giao động từ 4-8 triệu đồng, phù hợp với những gia đình muốn sử dụng chiếc điều hòa giá rẻ, tiết kiệm điện

Công ty TNHH Mai Nga – Dịch vụ kỹ thuật Thái Nguyên sửa điều hòa Samsung tại Thái Nguyên (Sông Công, Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên) uy tín, chất lượng, có bảo hành.

Công ty TNHH Mai Nga – Dịch vụ kỹ thuật Thái Nguyên: chuyên bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh đồ điện gia dụng, điện lạnh tại nhà ở Thái Nguyên

Công ty TNHH Mai Nga chuyên sửa chữa hệ thống điện, thiết bị điện gia dụng. trong đó có sửa điều hòa Samsung tại Thái Nguyên . Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật với nhiều năm kinh nghiệm có tay nghề tự tin mang lại dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng. Ngoài ra công ty có dịch vụ bảo hành sau khi sửa chữa, xuất hóa đơn rõ ràng ( khi khách hàng có nhu cầu). Hãy gọi ngay đến hotline 1900989926 hoặc để lại thông tin liên hệ để được tư vấn . Công ty TNHH Mai Nga rất hân hạnh được phục vụ quý khách.

Dịch vụ kỹ thuật Thái Nguyên cam kết:

 • Dịch vụ bảo dưỡng, vệ sinh, sửa chữa điều hòa giá rẻ, uy tín, chất lượng
 • Đội ngũ nhân viên kỹ thuật với nhiều năm kinh nghiệm
 • Thay thế vật tư thiết bị điều hòa chính hãng
 • Có bảo hành sau sửa chữa
 • Có xuất hóa đơn VAT
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/24

” Uy tín – nhanh chóng- chất lượng – nhiệt tình ” luôn là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Công ty TNHH Mai Nga – Dịch vụ kỹ thuật Thái Nguyên.

Hãy gọi ngay đến tổng đài 1900 98 99 26. Hoặc để lại thông tin liên hệ để được nhân viên chăm sóc khách hàng tư vấn, hỗ trợ nhanh nhất. Công ty TNHH Mai Nga – Dịch vụ kỹ thuật Thái Nguyên sự lựa chọn hoàn hảo của bạn.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kỹ thuật:

Bảo trì sửa chữa hệ thống kỹ thuật.

Sửa điều hòa tại nhà.

Lắp đặt điều hòa tại nhà

Tháo, di chuyển điều hòa

Bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh điều hòa

Các bài viết liên quan

Đặt lịch Dịch vụ kỹ thuật

Công ty TNHH Mai Nga cung cấp Dịch vụ kỹ thuật Thái Nguyên – Dẫn đầu khác biệt

Địa chỉ, trụ sở chính: Số 1383A, đường Thống Nhất, tổ 28, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Hotline: 1900 98 99 26

Điện thoại: 02086 295 666  – 02083 547 547

Email: mainga@dichvukythuat.com.vn – cskh@mainga.vn

Website:dichvukythuat.com.vn – mainga.vn

5/5 - (13 bình chọn)
Hotline Công ty TNHH Mai Nga