Bảo hiểm sản lượng điện năng lượng mặt trời hòa lưới

Tháng 09/2018, Tổng Công ty Bảo hiểm BIC, Ngân hàng BIDV và Tập đoàn Năng lượng mặt trời Bách Khoa đã cùng nhau triển khai gói giải pháp Bảo hiểm sản lượng điện năng lượng mặt trời, NLMT hòa lưới. Đây là giải pháp điện mặt trời dành cho đối tượng hộ gia đình, có công suất từ 2 – 10 kWp. Sau 2 tháng kể từ khi được giới thiệu, với giá thành hợp lý túi tiền kèm các bảo chứng chất lượng chuẩn quốc tế, BigK đã triển khai và lắp đặt tổng công suất gần 180 kWp.

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai sản phẩm Bảo hiểm sản lượng điện năng lượng mặt trời (NLMT) hòa lưới với các quy tắc cụ thể.

Giới thiệu về Bảo hiểm sản lượng điện năng lượng mặt trời hòa lưới. Công ty TNHH Mai Nga – Dịch vụ kỹ thuật Thái Nguyên tư vấn, thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời (NLMT) hòa lưới, nối lưới tại Thái Nguyên và các tỉnh Miền Bắc (Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang,…)
Công ty TNHH Mai Nga – Dịch vụ kỹ thuật Thái Nguyên giới thiệu về Bảo hiểm sản lượng điện năng lượng mặt trời hòa lưới

Điều kiện bảo hiểm sản lượng điện năng lượng mặt trời, NLMT hòa lưới

Nếu sản lượng điện của khách hàng sử dụng hệ thống điện mặt trời, được bảo hiểm và kê khai trong hợp đồng bảo hiểm, bị sụt giảm trong thời hạn bồi thường. Công ty bảo hiểm sẽ tuân theo các điều khoản bảo hiểm và giới hạn bồi thường của đơn bảo hiểm này bồi thường cho Người được bảo hiểm về tổn thất được quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

Thời hạn bảo hiểm sản lượng điện năng lượng mặt trời hòa lưới

Thời hạn bảo hiểm sản lượng điện năng lượng mặt trời (NLMT). Là thời hạn đơn bảo hiểm ghi nhận các khách hàng do Solar BK khai báo được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này. Thời hạn bảo hiểm theo hợp đồng này là 1 năm. Thời điểm bắt đầu của Thời hạn bảo hiểm do hai bên thỏa thuận.

Thời hạn bồi thường bảo hiểm sản lượng điện NLMT hòa lưới

Đối với những khách hàng được Solar BK kê khai trong Thời hạn bảo hiểm. Đơn bảo hiểm này sẽ có trách nhiệm bảo hiểm bồi thường cho những thiếu hụt về sản lượng điện như các quy định của Điều kiện bảo hiểm. Điều kiện bảo hiểm trong vòng 05 năm. Trường hợp Thời hạn bồi thường, kết thúc trước thời hạn 05 năm khi và chỉ khi các giới hạn quy định của Giới hạn bồi thường. Giới hạn bồi thường đã được các bên sử dụng hết.

Giới hạn bồi thường bảo hiểm

Giới hạn bồi thường sẽ được Bên bảo hiểm và Người được bảo hiểm thỏa thuận. Được quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm sản lượng điện năng lượng mặt trời.

Điểm kích hoạt bảo hiểm

Điểm kích hoạt sẽ được Bên bảo hiểm và Người được bảo hiểm thỏa thuận. Được quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm sản lượng điện năng lượng mặt trời.

Phí bảo hiểm sản lượng điện NLMT hòa lưới

Phí bảo hiểm được xác định bằng thỏa thuận giữa Người được bảo hiểm và Công ty bảo hiểm và được quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

Mức khấu trừ bảo hiểm

Mức khấu trừ là số tiền bồi thường mà SolarGates sẽ tự chịu đối với những tổn thất đầu tiên của đơn bảo hiểm này. Bao gồm nhưng không giới hạn đối với tất cả các hệ thống điện mặt trời được lắp đặt trong thời hạn bảo hiểm. Sau khi hạn mức Mức khấu trừ đã được sử dụng hết, Công ty bảo hiểm sẽ bắt đầu bồi thường cho SolarGates theo các quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Nghĩa vụ của người được bảo hiểm sản lượng điện năng lượng mặt trời, NLMT hòa lưới

Nghĩa vụ cung cấp thông tin

Người được bảo hiểm thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin. Trả lời trung thực các yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm đối với các tình huống có liên quan. Và điền vào mẫu giấy yêu cầu bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền hủy bỏ đơn bảo hiểm này. Nếu Người được bảo hiểm cố ý hoặc sơ suất không cung cấp. Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyết định có cấp đơn hay không hoặc có tăng phí hay không của bên bảo hiểm. Đơn bảo hiểm này sẽ được hủy khi gửi thông báo hủy đơn do Công ty bảo hiểm phát hành cho Người được bảo hiểm.

Trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng này. Người được bảo hiểm phải thông báo cho Công ty bảo hiểm một cách kịp thời. Bằng văn bản về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến đơn bảo hiểm này. Trường hợp Bên được bảo hiểm không thực hiện nghĩa vụ như đã nêu và xảy ra sự cố BH. Thì Công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường.

Thanh toán phí bảo hiểm

Người được bảo hiểm sẽ thanh toán phí bảo hiểm cho Công ty bảo hiểm như sau:

 • Lần 1: thanh toán phí bảo hiểm tối thiểu trong vòng 30 ngày, kể từ ngày cấp đơn bảo hiểm
 • Lần 2: thanh toán phí bảo hiểm thực tế phát sinh sau quý 1. Thực hiện trong 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý 1
 • Lần 3: thanh toán phí bảo hiểm thực tế phát sinh sau quý 2. Thực hiện trong 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý 2
 • Lần 4: thanh toán phí bảo hiểm thực tế phát sinh sau quý 4. Thực hiện trong 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý 3
 • Lần 5: quyết toán sau quý 4, thực hiện trong 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý 4

Báo cáo tổn thất

Người được bảo hiểm sẽ cung cấp cho Công ty bảo hiểm một Báo cáo tổn thất về sản lượng hòa vào lưới điện thực tế đã được hoàn thành theo từng năm kể từ ngày ký hợp đồng bảo hiểm và trong suốt thời hạn bồi thường của hợp đồng bảo hiểm này. Báo cáo tổn thất sản lượng hòa vào lưới điện thực tế. Bao gồm các thông tin cần thiết được sử dụng để xác định trách nhiệm bồi thường. Bao gồm nhưng không giới hạn sản lượng dự kiến hòa trên lưới điện, sản lượng thực tế hòa lưới điện và giá bán điện.

Báo cáo tổn thất sản lượng hòa vào lưới điện thực tế sẽ được gửi bằng văn bản. Đến địa chỉ của công ty bảo hiểm theo thỏa thuận trong đơn bảo hiểm này. Thời điểm được coi là đã giao là thời điểm thể hiện trên dấu bưu cục nơi nhận nếu gửi qua Bưu điện. Hoặc thời điểm thể hiện trên văn bản giao nhận nếu gửi trực tiếp..

Nghĩa vụ của công ty bảo hiểm sản lượng điện năng lượng mặt trời, NLMT hòa lưới

Cảnh báo và làm rõ

Nếu đơn bảo hiểm này áp dụng các quy định tiêu chuẩn do Công ty bảo hiểm cung cấp. Công ty bảo hiểm phải cung cấp mẫu giấy yêu cầu bảo hiểm kèm theo các điều khoản đính kèm. Giải thích nội dung của đơn bảo hiểm này cho Người được bảo hiểm. Đối với những điều khoản miễn trừ trách nhiệm của Công ty bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này. Công ty bảo hiểm phải thông báo đầy đủ các điều khoản đó để đảm bảo sự chú ý của Người được bảo hiểm trong giấy chứng nhận bảo hiểm. Giấy yêu cầu bảo hiểm và các chứng nhận khác trong khi chuẩn bị cấp đơn cho đơn bảo hiểm. Giải thích rõ ràng các điều khoản đó đối với Người được bảo hiểm bằng lời nói hoặc bằng văn bản.

Các điều khoản loại trừ này sẽ không có hiệu lực nếu Công ty bảo hiểm không thực hiện các cảnh báo hoặc giải thích. Cấp đơn bảo hiểm Cùng với việc cấp đơn bảo hiểm này. Công ty bảo hiểm phải cung cấp đầy đủ cho Người được bảo hiểm giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các chứng từ bảo hiểm khác.

Xử lý khiếu nại

Khi nhận được các Báo cáo tổn thất về sản lượng thực tế và các tài liệu khác liên quan đến yêu cầu bồi thường của người được bảo hiểm, công ty bảo hiểm có nghĩa vụ bồi thường đối với số tiền thuộc trách nhiệm bảo hiểm như đã thỏa thuận giữa công ty bảo hiểm và người được bảo hiểm trong vòng 10 ngày sau khi ký kết thỏa thuận tương ứng với số tiền bồi thường đó. Trường hợp bên bảo hiểm thấy bằng chứng và tài liệu hỗ trợ khiếu nại cho cung cấp bởi Người được bảo hiểm không đủ theo quy định với đơn bảo hiểm này, doanh nghiệp bảo hiểm nhanh chóng phải thông báo ngay cho bên được bảo hiểm bổ sung ngay.

Các điểm loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

Đơn bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm cho các tổn thất sụt giảm sản lượng điện do các nguyên nhân sau:

Dưới mức khấu trừ được quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm

Tiền bồi thường hoặc tiền phạt cho sự chậm trễ hoặc giam giữ. Hoặc liên quan đến bảo đảm về về hiệu suất, mất thị trường

Hành động cố ý hoặc thiếu sót hoặc sơ suất của bất kỳ giám đốc, người quản lý. Hoặc nhân viên tại địa điểm bảo hiểm có trách nhiệm nào của Người được bảo hiểm

Tổn thất hoặc phá hủy hoặc hư hỏng bất kỳ tài sản nào hoặc bất kỳ tổn thất hoặc chi phí nào phát sinh hoặc phát sinh từ bất kỳ tổn thất hậu quả nào

Bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về bản chất trực tiếp hoặc gián tiếp. Gây ra bởi hoặc đóng góp hoặc phát sinh từ chiếu xạ ion hóa hoặc ô nhiễm bởi phóng xạ từ bất kỳ nhiên liệu hạt nhân nào hoặc từ bất kỳ chất thải hạt nhân nào từ quá trình đốt nhiên liệu hạt nhân. Riêng đối với điểm loại trừ này, quá trình cháy. Phải bao gồm bất kỳ quá trình tự duy trì phân hạch hạt nhân nào.

Bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý trực tiếp hoặc gián tiếp. Gây ra bởi hoặc đóng góp hoặc phát sinh từ vật liệu vũ khí hạt nhân

Tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hoặc phát sinh do chiến tranh, xâm lược, hành động của kẻ thù nước ngoài, thù địch (bất kể có tuyên chiến hay không) nội chiến, nổi loạn, cách mạng, nổi dậy, nổi loạn, bạo loạn, đình công, bế xưởng, bạo động dân sự, quân sự, hoặc hành động các ý đại diện hoặc có liên quan với bất kỳ tổ chức chính trị, tịch thu, chỉ huy, trưng dụng hoặc hủy diệt hoặc phá hoại tài sản theo lệnh của chính phủ hợp pháp và được công nhận hoặc bởi bất kỳ cơ quan công quyền nào

Bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí nào có bản chất trực tiếp. Hoặc gián tiếp gây ra, kết quả từ hoặc liên quan đến bất kỳ hành động khủng bố. Bất kể nguyên nhân, sự kiện nào khác đóng góp đồng thời hoặc trong bất kỳ trình tự nào khác

Vì mục đích của đơn bảo hiểm này, hành vi khủng bố là hành động. Bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng vũ lực hoặc bạo lực. Hoặc đe dọa của bất kỳ cá nhân hoặc nhóm người nào. Cho dù hành động một mình hoặc đại diện hoặc liên quan đến bất kỳ tổ chức hoặc chính phủ nào. Phục vụ cho các mục đích chính trị, tôn giáo, tư tưởng hoặc tương tự. Bao gồm ý định gây ảnh hưởng sợ hãi đến bất kỳ chính phủ. Hoặc đưa ra công chúng, hoặc bất kỳ một bộ phận công chúng.

Đơn bảo hiểm này cũng loại trừ tổn thất, thiệt hại. Chi phí nào mà có bản chất trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra. Kết quả từ hoặc liên quan đến bất kỳ hành động nào trong việc kiểm soát, ngăn chặn, đàn áp hoặc liên quan đến bất kỳ hành vi khủng bố nào.

Trong mọi hành động, vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng khác mà Công ty bảo hiểm cho rằng bởi vì các điều khoản loại trừ (6) và (7) trên bất kỳ tổn thất nào,phá hủy, hư hỏng hoặc trách nhiệm pháp lý không được bảo hiểm bởi đơn này thì trách nhiệm chứng minh rằng mất mát, phá hủy, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý là thuộc phạm vi bảo hiểm thuộc về người được bảo hiểm

Các điểm loại trừ đặc biệt

Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm đối với bất kỳ tổn thất liên quan đến sản lượng hòa vào lưới điện gây ra bởi:

– Khách hàng cố tình tắt hoặc có sự can thiệp chỉnh sửa, thay đổi hệ thống điện năng lượng mặt trời mà không có sự đồng ý từ phía đơn vị sản xuất.

– Nếu sau thời gian lắp đặt hệ thống bị bóng che. Do điều kiện khách quan của môi trường xung quanh. Hoặc khi tư vấn, nhân viên tư vấn đã khảo sát, thông báo hệ thống không được nhận bảo hiểm. Vì vị trí hiện tại đã xuất hiện bóng che.

– Hệ thống không được bảo trì 6 tháng / lần từ kỹ thuật của SolarGates.

– Sản lượng điện hao hụt trong thời gian hệ thống bị ngắt kết nối internet. Làm ảnh hưởng đến việc đo đếm sản lượng điện.

– Sản lượng không tính ngày bị cúp điện. (Thông tin đối chiếu từ hệ thống SSOC hoặc EVN địa phương. Trong trường hợp KH cần xác thực và KH thanh toán các chi phí phát sinh với EVN nếu có).

Quyền được tiếp cận vào dữ liệu sản lượng hòa vào lưới điện

Điều kiện tiên quyết để bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này. Là Công ty bảo hiểm hoặc đại diện được ủy quyền của họ. Được quyền tiếp cận vào dữ liệu về sản lượng hòa vào lưới điện của người được bảo hiểm. Và quá trình vận hành của Người được bảo hiểm tại mọi thời điểm hợp lý nếu đã được yêu cầu một cách hợp lý.

Người được bảo hiểm phải cung cấp thông tin đầy đủ chính xác cho Công ty bảo hiểm. Đồng thời, Công ty bảo hiểm có thể kiểm tra sự tuân thủ của Người được bảo hiểm nêu trên. Gửi ý kiến bằng văn bản về việc loại bỏ các yếu tố không an toàn, rủi ro cho Người được bảo hiểm. Người được bảo hiểm sẽ xem xét và thực hiện ý kiến một cách nghiêm túc. Trong trường hợp người được bảo hiểm không thực hiện trách nhiệm của mình. Đảm bảo sự an toàn của đối tượng được bảo hiểm theo thỏa thuận của các bên. Thì Công ty bảo hiểm sẽ có quyền tăng phí hoặc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm này.

Giải quyết bồi thường Bảo hiểm sản lượng điện năng lượng mặt trời, NLMT hòa lưới

Số tiền bồi thường được tính khi sản lượng thực tế thấp hơn 75% sản lượng điện mô phỏng. Công thức tính số tiền bồi thường như sau:

Số tiền bồi thường = (75% sản lượng điện mô phỏng – Sản lượng điện thực tế) X đơn giá bồi thường trên 1kwh

Trong mọi trường hợp, tổng số tiền bồi thường mà Công ty bảo hiểm phải trả tối đa bằng mức Giới hạn bồi thường được quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

Trường hợp người được bảo hiểm tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm. Có hiệu lực bảo hiểm cho tổn thất sản lượng hòa lưới điện (theo quy định tại đây). Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Công ty bảo hiểm phải chịu trách nhiệm cho số tiền bồi thường theo tỷ lệ. Bằng cách chia số tiền bảo hiểm cho tài sản này bằng tổng số tiền được bảo hiểm. Hoặc giới hạn bồi thường của tất cả đơn bảo hiểm.

Công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán khoản tiền bồi thường đáng lý thuộc trách nhiệm của các công ty bảo hiểm khác.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm sản lượng điện

Trong trường hợp có tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoặc liên quan đến Đơn bảo hiểm này. Bao gồm sự hình thành và hiệu lực và có phát sinh trong hoặc sau thời gian của Đơn bảo hiểm này. Không được giải quyết thông qua thương lượng. Cả hai bên đều đồng ý cố gắng giải quyết bằng cách hòa giải không ràng buộc.

Công ty TNHH Mai Nga – Dịch vụ kỹ thuật Thái Nguyên tư vấn, thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới giá rẻ, chất lượng

Công ty TNHH Mai Nga – Dịch vụ kỹ thuật Thái Nguyên tư vấn, thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời (NLMT) hòa lưới, nối lưới tại Thái Nguyên và các tỉnh Miền Bắc (Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang,…)

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công, lắp đặt hệ thống cơ điện. Thi công, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. Cung cấp vật tư, thiết bị cho hệ thống điện NLMT. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho quý khách hàng nhiều lựa chọn nhất cho hệ thống điện NLMT

Liên hệ để được tư vấn

Công ty TNHH Mai Nga – Dịch vụ kỹ thuật Thái Nguyên.

 • Đội ngũ kỹ thuật nhiều kinh nghiệm, thi công, lắp đặt nhanh chóng.
 • Cung cấp vật tư, thiết bị chính hãng, có bảo hành.
 • Có phiếu nghiệm thu, bảo hành .
 • Có xuất hóa đơn VAT.
 • Dịch vụ chất lượng.
 • Chi phí giá cả hợp lý.
 • Chuẩn kỹ thuật.
 • Bảo hành nhanh chóng

Địa chỉ, trụ sở chính: Số 1383A, đường Thống Nhất, tổ 28, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Hotline: 1900 98 99 26

Điện thoại: 02086 295 666  – 02083 547 547

Email: mainga@dichvukythuat.com.vn – cskh@mainga.vn

Website:dichvukythuat.com.vn – mainga.vn

5/5 - (2 bình chọn)
Hotline Công ty TNHH Mai Nga